Categories
Artykuły

Dlaczego uczestnicy psychoterapii grupowej ustalają kontrakt?

Przed rozpoczęciem psychoterapii grupowej, jej uczestnicy – jest to zwykle 12 osób, ustalają swoje własne zasady funkcjonowania podczas terapii – spisują tzw. kontrakt grupy.

Służy on temu, aby każda osoba w grupie podczas swojej pracy terapeutycznej – czuła się komfortowo i bezpiecznie.

Kontrakt wspomaga skupienie i pracę na sesji. Wyznaczenie norm i granic powoduje, że uczestnik czuje, że jego prawa są respektowane oraz, że sam może wymagać przestrzegania ich od swoich kolegów.

Każdy, w każdym momencie trwania terapii może zgłosić zasadę, wedle której potrzebuje aby grupa funkcjonowała.

Oczywiście nie zawsze w pełni udaje się te wszystkie zasady spełniać, ale dbałość o ich przestrzeganie, zarówno po stronie terapeuty jaki i uczestników terapii, jest bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego.

Kontrakt to jest nasz punkt odniesienia. Jak następuje przekroczenie, to  możemy się zatrzymać i zastopować destrukcyjne zachowanie.