Categories
Artykuły

Czego jest dużo i czego jest mało w psychoterapii?

Będąc w psychoterapii dużo rozmyślam zarówno o jej formie jak i treści. Co do formy, analizuję jaka jest psychoterapia, po co ona jest, co mi daje, co ja z niej biorę, czego nie potrafię wziąć, z uwagi na ograniczenia i mechanizmy obronne. Gdzie jestem w niej dzisiaj, gdzie będę na jej zakończeniu. Kto to w ogóle wymyślił….? Drugi obszar rozmyślań to już treść samego procesu terapeutycznego, czyli tego co się wydarza na linii ja-terapeuta oraz na linii ja – ja. Próbując to wszystko zrozumieć, chciałabym podzielić się pewną moją obserwacją czego jest „dużo” w psychoterapii i czego jest „mało”.

Czego jest DUŻO w psychoterapii?

 • Unikania
 • Autoprezentacji
 • Ściemy
 • Gry aktorskiej
 • Autentyczności
 • Walenia głową w mur
 • Mechanizmów obronnych
 • I jeszcze mechanizmów obronnych do mechanizmów obronnych
 • Mówienia
 • Milczenia
 • Bólu
 • Łez
 • W**rwa
 • Umniejszania sobie
 • Umniejszania terapeucie
 • Umniejszania innym ludziom i całemu stworzeniu
 • Pracy wewnętrznej, przewalania
 • Spotkań ze swoim lękiem
 • Przeżywania uczuć, zwykle tych niechcianych
 • Rozkminiania, dzielenia wszystkiego na cząstki pierwsze
 • Analizowania
 • Pytań bez odpowiedzi
 • Metafor i symboli
 • Czucia
 • Odczuwania w ciele
 • Duchowości
 • Hipotez
 • Dzieciństwa w dorosłości
 • Dorosłości w dzieciństwie
 • Żalu
 • Wspomnień
 • Poczucia straty
 • Poczucia krzywdy
 • Nadziei
 • Rozumienia
 • Akceptacji
 • Miłości
 • Zagadek i tajemnic rodzinnych
 • Obalania mitów
 • Wglądów – czyli „a-cha”!
 • Przekraczania granic
 • Wiedzy i nauki
 • Teorii i praktyki
 • Abstrakcji na drodze do realności
 • Kontroli

Czego jest MAŁO w psychoterapii?

 • Czasu – dotyczy to samej sesji 50 min i czasu pomiędzy sesjami. Taka dynamika terapii musi być, lepszej nie wymyślono.
 • Przestrzeni na przeżycie tego co się usłyszało, poczuło na sesji z terapeutą. Trzeba się pozbierać i wrócić do pracy, do codziennych rzeczy. No i znowu upchnąć gdzieś to co się czuje.
 • Mówienia wprost przez terapeutę (zależy od nurtu), ale terapeuta zwykle krąży jak satelita żeby nie przyspieszyć, nie przekroczyć, nie zamknąć choć czasem jest to potrzebne.
 • Empatii ze strony bliskich i najbliższych.
 • Zrozumienia.
 • Wyrozumiałości.
 • Cierpliwości.
 • Pozytywnego patrzenia w przyszłość – wszystko wydaje się być złe, trudne, beznadziejne, nieosiągalne.
 • Wiary w siebie i swoje możliwości.

Wnioski – psychoterapia jest sprzeczna, dwuwymiarowa, ambiwalentna, skrajna czasem na drodze do środka. To co jest pewne w psychoterapii to to, że nic nie jest pewne. Wszystko co stanowi psychoterapia to jest to co czujemy. Nasze uczucia i emocje. Ich nazywanie i przeżywanie. Myślę, że dobrze jest wiedzieć, że taki odbiór psychoterapii występuje w przyrodzie. Tak jest chyba łatwiej.